������Trao giải event tháng 10
������Thời gian : 0H Ngày 4/10 - 24H Ngày 15/10/2019
������TOP ALL: Tính theo bản xếp hạng tất cả nhận vật
������Top 1 : Wing 2 Luck manalos + ( 5k PCP )
TieuThuy-15/10 00:18:44
������Top 2 : Vũ khí 380 luck + 1 opt + 11 + (4k PCP)
MuaVangEm-15/10 00:31:55
������Top 3 : Vũ khí 380 + luck + 1 opt + (3k PCP)
KIMNANA-15/10 00:32:00
���������������� ���������������� ���������������� ���������������� ���������������� ������������
������TOP CLASS : Tính theo BXH chủng tộc
������Mỗi class nhận 200k Gcoin và 1k PCP
MuaVangEm
picachu
KIMNANA
OanhXinh
ArThur
TieuThuy
BerBery
+ Ngoài ra : Các TOP All , TOP Class sẽ nhận được 02 số may mắn/ nhân vật để quay số trực tiếp – Trúng 1 slot up + 13 ( bất kỳ ) - Số Lượng giải – 01.
���������������� ���������������� ���������������� ���������������� ���������������� ������������
������TOP BANG HỘI TRANH HÙNG : Tính theo BXH bang hội
(GIẢI THƯỞNG TRAO TRỰC TIẾP CHO CHỦ HỘI)
������TOP 1 :Sói tinh Hoàng Kim x 2
MienTay-MuaVangEm
������TOP 2 Sói tinh Tấn Công x 2
Massage-Lamboginis
������TOP 3 : tinh Phòng Thủ x 2
ChemThue-TrumXomDi