������Event Đại Chiến MADUSA - ĐÊM TRĂNG TRÒN
Giới thiệu: MADUSA sẽ xuất hiện ngẫu nhiện Dungeon3 người chơi sẽ tiêu diệt BOSS MADUSA sẽ có cơ hội nhận được:
������Vũ khí rồng 02 Opt (Random)
������Items cấp 7 , Vũ khí cấp 7 02 opt ( Random )
⏰Thời gian: 21h - ngày 14/09/2019
������Số lượng BOSS: 3
������Maps: Dungeon3
������Sub : 20
������Tất cả thành viên có thể tự do dùng mọi chiến thuật để giết được boss Medusa.