������ĐUA TOP THẦN TỐC
������Thời gian : 0H Ngày 20/8 - 24H Ngày 1/9/2019
������TOP ALL: Tính theo bản xếp hạng tất cả nhận vật
������Top 1 : 3 Lông Vũ
������Top 2 : 2 Lông Vũ
������Top 3 : 1 Lông Vũ

���������������� ���������������� ���������������� ���������������� ���������������� ������������
������TOP Phú Hộ : Tính theo BXH nạp thẻ
������Top 1 : 2 Ring + 1 Pen - 2 Exl Option
������Top 2 : 1 Ring + 1 Pen - - 2 Exl Option
������Top 3 : 1 Ring - 2 Exl Option

���������������� ���������������� ���������������� ���������������� ���������������� ������������
������TOP DANH VỌNG : Tính theo BXH danh vọng
������TOP 1 : Wing 2 Manalos ( Theo Class)
������TOP 2 : Wing 2 Luck ( Theo Class )
������TOP 3 : Wing 2 OMO ( Theo Class )
❗️Lưu ý: đổi giới tính sẽ bị loại

������TOP SĂN BOSS ( Điểm PCP )
������TOP 1: Vũ Khí Rồng + 9 - Luck + 1 Exl Opt + 28 Option ( Theo Class) + 500k Gcoin
������Đối với RF – Chọn VK C7 + 11 + 500k Gcoin
❗️Chỉ tính PCP Phát Sinh từ 20/8 – 30/8.
❗️Các nhận vật đăng ký đua top PCP từ đây tới hết 19/8 và phải có PCP = 0.
❗️Đối với các Nhân Vật đang còn PCP Sẽ có 2 hình thức để tham gia :
������Tiêu hết PCP đang có và đăng ký trước 20/8 ( Adm xác nhận ).
������Ký gửi PCP ( Adm sẽ xác ghi nhận lại PCP và đưa về 0 , Sau Event sẽ cộng dồn )

❗️Lưu ý : Trong suốt thời gian diễn ra TOP PCP các sự kiện tại Web ( Đổi PCP , VQMM, Event Blue Red – Team Match… ) sẽ được tạm hoãn.
Tất cả các bạn đăng ký đua top PCP phải được BQT Xác Nhận.

Trân trọng